Handikappförbunden i Almedalen tisdagen 5 juli

Handikappförbunden har som vanligt tält på Skeppsbron, i år har vi plats 114.

12-12.50 LSS – kostnader, samhällsvinster och framtida utmaningar?

LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, har inneburit en stor frihetsreform för många. Under de 20 år som lagen funnits har tillämpningen förändrats. Dagens debatt handlar till stor del om ökade kostnader för stat och kommuner. Vad driver kostnaderna och vilka samhällsvinster kan man räkna hem? Vilka utmaningar har de som är berättigade till LSS-insatser? Vilka utmaningar har handläggare, socialchefer och personal som arbetar med insatserna för att uppfylla lagens syfte?

Medverkande:
Michael Karlsson, vice ordförande, Fackförbundet Vision
Camilla Sköld, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR
Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, Kommunal
Thomas Jansson, förbundsordförande, FUB

Mikael Klein, intressepolitisk chef, Handikappförbunden

15.15-16 hålls samma seminarium i samarbete med Full delaktighet. Då på Birgers Gränd 1, Packhusplan.

13-13.20 Utfrågning Stina Svensson, (Fi)

Vilka ambitioner har Feministiskt initiativ med funktionshinderspolitiken?  Var femte person har en funktionsnedsättning. Universell utformning skapar en inkluderande samhällsplanering. LSS är en viktig reform som urholkas.

 

13.30-13.50 Utfrågning Amanda Lind (Mp)

Vilka ambitioner har Miljöpartiet med funktionshinderspolitiken?  Var femte person har en funktionsnedsättning. Universell utformning skapar en inkluderande samhällsplanering. LSS är en viktig reform som urholkas.