Handikappförbunden lämnar synpunkter inför LSS-utredningen

Handikappförbunden lämnade igår en skrivelse till Socialdepartementet med några övergripande synpunkter på direktiven till den kommande LSS-utredningen.

I skrivelsen lyftes fyra grundläggande frågor som vi är angelägna om att utredningen kommer att beakta;

  • LSS måste säkerställas som rättighetslag
  • Hänsyn måste tas till att FN-konventionen föreskriver en höjd ambition på områden som berörs av LSS
  • LSS förändrade rättstillämpning måste utvärderas
  • Samhällsvinsterna med LSS måste balanseras mot kostnaderna

Synpunkter på direktiv till kommande LSS utredning