Handikappförbunden medverkar på MR-dagarna

Den 17 november kl 11 håller Handikappförbundens projekt Från snack till verkstad och Independent Living Institute (ILI) ett gemensamt föredrag på MR-Dagarna i Malmö.

Seminariet handlar om juridik som ett verktyg för förändring. Handikappförbunden och Independent Living Institute (ILI) driver två arvsfondsprojekt som lyfter fram den viktiga rollen som det civila samhället bör spela i implementering av bland annat funktionsrättskonventionen och diskrimineringslagen.

Medverkande:
Andrea Bondesson, jurist, Från snack till verkstad
Stellan Gärde, Apply Human Rights
Paul Lappalainen, projektledare Med lagen som
verktyg, ILI.