Handikappförbunden välkomnar utredning om långtidsfrånvaro i skolan

Frågan har länge varit styvmoderligt behandlad och de siffror, gällande hur många barn som utan skäl har hög frånvaro i skolan, som man idag hänvisar till är sex till sju år gamla. Enligt dessa siffror, som tagits fram av Skolverket var då 1 650 elever borta från grundskolan en månad eller längre och 600 barn var borta under en termin eller längre. Det finns indikationer på att långtidsfrånvaron ökat sedan dess.

Konkret handlar det om att problematiken med skolfrånvaro uppmärksammas och utreds. Vi ser nu fram emot utredningen som vi anser behöver samla befintlig kunskap på området, ta fram riktlinjer för hur skolor ska agera och ge förslag på hur tillsynen ska skärpas.

Vi håller med regeringen om att skälen till att elever inte går i skolan är olika och komplexa. Vi tror också att många av de elever som har långtidsfrånvaro har en neuropsykiatrisk problematik, som bland annat involverar koncentrationssvårigheter och påverkat arbetsminne. Att skolsituationen blir ohållbar för de här barnen beror inte sällan på bristande stöd i skolsituationen och även på bristande tillgänglighet i skolan. Men vi tror också att det finns elever med andra funktionsnedsättningar som av olika skäl inte har en hållbar skolsituation.

”Då vi har både kompetens på området och önskemål på utredningens uppdrag ser vi fram emot att vara delaktiga både inför och under arbetet”, säger Stig Nyman.

Relaterat

I december 2014 adresserade Handikappförbunden Utbildningsminister Gustaf Fridolin i frågan om barn med långtidsfrånvaro i skolan.

PM inför möte med utbildningsdepartementet 17 december

Länk till pressmeddelandet på MyNewsdesk