Hopp om oberoende MR-institution

Sverige har fått rekommendationer från länder i FN:s råd för mänskliga rättigheter inom ramen för den så kallade Universal Periodic Review, UPR.  Igår skickade Sverige besked om ställningstagande till rekommendationerna. Här framgår bland annat att Sverige kommer att presentera en strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige och att inom ramen för detta också planera för  inrättandet av en nationell oberoende institution med kompetens och behörighet att främja och skydda de mänskliga rättigheterna.

Frågan om såväl en strategi som en institution för mänskliga rättigheter utreddes av Hans Ytterberg med remisshantering 2011. Det har dock inte lett till något konkret förslag från regeringen, trots att FN i olika sammanhang under flera år upprepat behovet av en oberoende svensk institution för mänskliga rättigheter. FN har erbjudit sig att ge Sverige stöd för att inrätta en sådan institution, som också är en del av de så kallade Parisprinciperna från 1993.

Nu ser vi fram emot att få vara med i utformandet av en oberoende MR-institution.

Debattartikel i DN i januari