Idag minns vi Förintelsens offer

Idag minns vi Förintelsens offer och många är vi som tillsammans tänker ”Aldrig mer, aldrig någonsin mer”. Men det blåser mörka vindar över världen, som innebär att respekten för människors lika värde och lika rättigheter hotas. Det är då viktigare än någonsin att samlas för att också säkerställa alla människors likhet inför lagen.
Idag vill vi därför uppmana regeringen att i handling visa vikten av att värna mänskliga rättigheter! Funktionsnedsättning är en diskrimineringsgrund, men medan de flesta andra diskrimineringsgrunder också skyddas i brottsbalkens paragraf om hets mot folkgrupp, omfattas inte funktionsnedsättning. Det innebär att människor med funktionsnedsättning saknar skydd mot händelser som borde klassas som brott. Vi ser därför fram emot att regeringen tillsätter en utredning för att säkerställa att likhet inför lagen gäller alla, inklusive personer med funktionsnedsättning.

27 januari 2017