Inga positiva besked som förbättrar ekonomin för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Vid den här veckans möte med regeringens funktionshindersdelegation meddelade socialförsäkringsminister Anna Tenje att regeringen inte avser att sänka skatten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

– Vi är mycket besvikna över att regeringen håller fast vid beslutet, trots starka protester som visar på orimligheten i att en av samhällets mest ekonomiskt utsatta grupper har den högsta skattenivån, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Den 4 oktober träffade funktionsrättsrörelsen socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och socialförsäkringsminister Anna Tenje i samband med  regeringens funktionsrättsdelegation.

Inför mötet hade Funktionsrätt Sverige med flera förbund i en debattartikel i Aftonbladet uppmanat regeringen att –  i samband med införandet av ett nytt jobbskatteavdrag – även sänka skatten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. För de som aldrig arbetat eller arbetat lite är ersättningen idag som mest 12 163 kr före skatt.

Det var därför en besvikelse att socialförsäkringsministern tidigt i mötet meddelade att det under 2024 inte blir någon skattesänkning för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

– Detta trots starka protester som visar på orimligheten i att en av samhällets mest ekonomiskt utsatta grupper – som inte heller kan förändra sin situation genom arbete – har den högsta skattenivån, säger Nicklas Mårtensson.

Många är utestängda från arbetsmarknaden

Eftersom jobbskatteavdraget är en uttalad del av regeringens arbetslinje övergick samtalet till att handla om svårigheterna för många personer med funktionsnedsättning att få tillgång till arbetsmarknaden.

– Många är idag utestängda från arbetsmarknaden. De vill arbeta men får inte chansen, vilket gör att de tvingas in i sjukförsäkringen. Därför är inte heller en högre skattenivå ett fungerande incitament. Det behövs helt andra initiativ och vi menar att den här frågan är en angelägenhet för både arbetsmarknadsministern och socialförsäkringsministern, säger Anders Lago, styrelseledamot för Funktionsrätt Sverige.

Andra frågor som lyftes var statsbidraget till funktionsrättsorganisationerna och de sänkta anslagen till studieförbunden.

– Statsbidraget har inte höjts sedan 2008, vilket innebär att vi under lång tid har medverkat till att inflationen hålls nere. Vi har ett stort samhällsuppdrag, och det har vuxit i och med införandet av den nuvarande funktionshindersstrategin, som kräver stor samverkan från oss, säger Nicklas Mårtensson.

Nicklas underströk också att regeringens föreslagna neddragningar i anslagen till studieförbunden försvårar den ekonomiska situationen ytterligare då dessa utgör viktiga stöd för våra föreningar både nationellt och lokalt.

Vågar inte engagera sig ideellt

Flera av de deltagande förbunden påtalade också att personer som får del av sjukförsäkringen idag inte vågar åta sig ideella uppdrag, inte minst uppdrag inom funktionsrättsrörelsen.

– Idag verkar beslutsfattare helt ha tappat bort insikten om att ideellt arbete och social gemenskap är en rehabiliterande och läkande kraft. Rädslan för att bli av med sin ersättning har gjort att människor inte vågar engagera sig ideellt i våra förbund. Förutom att detta riskerar att öka på ohälsan och den ofrivilliga ensamheten, begränsas människor i att utöva sina demokratiska rättigheter, säger Nicklas Mårtensson.

Ett stort antal personer står i ett rum med runda bord
På bilden från vänster: Oscar Sjökvist, förbundsordförande Förbundet Unga Rörelsehindrade, Ida Hansson, andre vice ordförande Unga Hörselskadade, Björn Häll Kellerman, styrelseledamot Neuro, Klas Nelfeldt, förbundsordförande Förbundet Sveriges Dövblinda, Mattias Lundekvam, förbundsordförande Hörselskadades Riksförbund, Marina Carlsson, förbundsordförande Personskadeförbundet RTP, Socialförsäkringsminister Anna Tenje, Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige, Socialtjänstminister Camilla Valtersson Grönwall, Anki Sandberg, förbundsordförande Riksförbundet Attention, Berit Robrandt Ahlberg, förbundsordförande Afasiförbundet, Anders Lago, förbundsordförande FUB