Ingrid Burman medverkar i ”Brev till Maria”

Den 12 december släpper tankesmedjan Sektor3 boken ”Brev till Maria” – en samling personliga brev till civilsamhällesminister Maria Arnholm. Brevskrivarna är företrädare för nio organisationer som presenterar konkreta reformförslag om förbättrade förutsättningar för det civila samhället i Sverige. Handikappförbundens ordförande Ingrid Burman medverkar med en text om behovet av förändrade regler kring ideellt arbete och sjukskrivningar.

Övriga förslag handlar om ideella kompetenscentrum för föreningsutveckling, en stärkt roll för civilsamhället i skolan och mycket annat. Boken kommer att spridas till ett stort antal makthavare under december månad.