Intensiv första dag på MR-dagarna i Helsingborg

Fem person sitter vid ett bord i en panel.
Jannie Lehman, Antidiskrimineringsbyråerna, Lars Arrhenius, DO, Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige, Ulrika Husmark, Akavia , Ola Linder, Institutet för mänskliga rättigheter

Torsdagen den 23 november invigdes MR-dagarna i Helsingborg – i år med rätten till utbildning och arbete som övergripande tema. Funktionsrättsbyrån är på plats med egen monter, och redan på torsdagsförmiddagen arrangerade Funktionsrätt Sverige och Funktionsrättsbyrån ett gemensamt seminarium om hur diskrimineringen på arbetsmarknaden kan förebyggas.

Det gemensamma seminariet hade titeln: ”Varför anställs inte fler personer med funktionsnedsättning?” Ola Linder från Institutet för mänskliga rättigheter berättade inledningsvis om rätten till arbete utifrån Funktionsrättskonventionen och vad som kan göras för att fler personer med funktionsnedsättning ska få ett arbete och sina rättigheter tillgodosedda i arbetslivet.
En kvinna står vid ett bord och pratar i en mikrofon.
Annica Nilsson

Därefter ledde Annica Nilsson från Funktionsrätt Sverige ett panelsamtal om hur arbetsgivare ska bli bättre på att arbeta förebyggande med aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen.

Lars Arrhenius, Diskrimineringsombudsmannen, framhöll bristande kunskaper hos arbetsgivarna som ett avgörande problem. Han menade också att det måste få större konsekvenser för de som bryter mot diskrimineringslagen. Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige höll med:
– Det behövs både piska och morot. Arbetsgivarna behöver få mer vägledning för att skapa bättre förutsättningar på arbetsplatserna, men vi tror också på skarpare sanktioner, sade Nicklas Mårtensson.

 

Höjning av lönebidraget

Under torsdagen medverkade Nicklas Mårtensson i två seminarier arrangerade av Fremia. Ett miniseminarium fokuserade på vikten av att höja taket för lönebidrag.
– Lönebidrag är ett stöd som skapar vägar in på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, men för att få del av en lön och en löneutveckling som andra behöver taket höjas, sade Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.
Tre kvinnor i röda tröjor står och tittar mot kameran med en bild i bakgrunden.
Agneta Söder, Funktionsrätt Sverige, Pia Persson, SPSM och Helena Foss Ahldén, SPSM (moderator)

Agneta Söder från Funktionsrätt Sverige medverkade i ett seminarium om inkludering i skolan, arrangerat av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon lyfte vikten av att alla elever blir inkluderade i skolan både pedagogiskt och socialt, men tecknade också en bild av en utveckling som går i en annan riktning.

– Vi rör oss mot en alltmer segregerad skola idag. Nu vill regeringen utreda hur man kan placera elever i så kallade akutskolor mer permanent. Det finns ingen evidens för att de här särlösningarna verkligen fungerar, framhöll Agneta Söder.

 

Ett arbetsliv för alla

Vad krävs för att skapa ett arbetsliv för alla? Fremia tog upp den här frågan i sitt seminarium på torsdagseftermiddagen på Mänskliga Rättighetsdagarna i Helsingborg.

Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige, betonade vikten av ett mer flexibelt utformat arbetsliv, där alla kan arbeta utifrån sina behov och sin förmåga.

– Men Arbetsförmedlingen behöver dessutom förkorta tiden för att få en funktionshinderskod, eftersom den ger tillgång till en rad insatser och stöd, sade Nicklas Mårtensson.

John Nilsson, som representerade Arbetsförmedlingen i panelsamtalet, instämde i vikten av att förkorta tiden för tillgång till stöd och insatser.

– Det är superviktigt och vi jobbar vidare med det.
En person talar framför en skärm.
Nicklas Mårtensson

Vill du veta mer?

”Alla samhällsaktörer måste förbättra sitt arbete för unga med funktionsnedsättning”

Hur bryter vi utanförskapet för unga med funktionsnedsättning? Det var temat för vårt avslutande seminarium på MR-dagarna fredagen den 24 november.