Karl Grunewald har avlidit

Bland mycket annat var Karl Grunewald medicine hedersdoktor vid Lunds universitet. Han har publicerat skrifter i psykologi och psykiatri samt varit huvudredaktör för tidskriften Psykisk utvecklingshämning 1962-1987. Han var rådgivande psykiater vid Socialstyrelsen 1961-1967, medicinalråd och byråchef där 1968 och var chef för byrån för handikappfrågor 1981–1986.

Grunewald har varit en drivande kraft i strävan att förbättra de psykiskt utvecklingsstördas livsvillkor. Både genom att bekämpa institutionsvård och genom att verka för att utvecklingsstörda ska leva tillsammans med andra i samhället.

Tidskriften Intra, som han grundade, publicerade en text av honom inför firandet av 95-årsdagen.