Läs mer här!

Partiledartalen

Alla partiledare, utom Annie Lööf, Jan Björklund och Jimmie Åkesson nämnde i någon form funktionshindersfrågorna i sina tal i Almedalen.

Stefan Löfven (S)

– Ska vi ta tillvara på Sveriges potential fullt ut, då behöver vi se varandra som systrar och bröder. Ditt kön, etnicitet, funktionsförmåga eller sexuella läggning ska aldrig avgöra ditt öde. Du lämnar aldrig din syster i fattigdom.

– Vi ska anställa fler specialpedagoger och speciallärare.

– När du är som svagast, då ska vårt samhälle vara starkast. Alla cancerpatienter ska få vård senast inom 4 veckor.

Göran Hägglund (KD)

– Bristen på jämlik vård – det finns oförsvarliga skillnader i vårdens kvalitet mellan olika sjukhus, mellan olika landsting och det duger inte. De anställda måste få använda sin kunskap på toppen av sin förmåga. Nya behandlingsmetoder och nya mediciner måste komma patienterna till del.

– Staten bör ha och ta ett större ansvar för att vi ska klara av att ge varje patient i hela landet en god vård på lika villkor.

Gudrun Schyman (F!)

– Vi samlar hela den kunskap vi har om hur diskrimineringens mekanismer fungerar både när det gäller kön, etnicitet, sexualitet och funktionalitet. Vi förstår hur de här olika maktfrågorna finns och samverkar, stödjer och göder varandra. Utifrån den kunskapen formar vi vår politik. Nu är det slut på att betrakta dessa frågor som särintressen.

Åsa Romson (Mp)

– De flesta har fått det bättre i Sverige i form av hälsa – men det finns grupper som mår allt sämre. Unga funktionshindrade, unga homo-, bi-, quer- och transpersoner och unga tjejer. Det är oacceptabelt och ovärdigt landet Sverige.

Fredrik Reinfeldt (M)

– Vi tänker lägga förslag som möter den situation som stora grupper som står långt från arbetsmarknaden har som utmaning – de med funktionsnedsättningar av olika slag som har stor förmåga men svårt att få andra att se det – i dessa grupper hittar vi människor som behöver stöd och som behöver omfattas av arbetslinjen. Mer insatser till Samhall för att bygga vidare på det faktum att vi har många olika stöd, men vi behöver ännu mer av detta för att få det att fungera.

Jonas Sjöstedt (V)

– Vi kan bygga ett samhälle där personer med funktionsnedsättning, en funktionsvariation, inte stängs ute från kulturliv, arbete, kollektivtrafik. Ett samhälle som anpassas till de som bor i samhället.