Vårt arbete med LSS

Nyheter om LSS

Den 10 januari 2018 överlämnade den statliga LSS-utredningen (Dir 2016:40) sitt betänkande.

Funktionsrätt Sverige är mycket kritiska till förslaget och gick direkt ut med ett pressmeddelande där vi skriver att förslaget innebär så många försämringar att det borde förkastas i sin helhet.

Länk till pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige

Länk till LSS-utredningens betänkande

I en arbetsgrupp med den samlade funktionsrättsrörelsen lämnade vi redan i november 2017 ett särskilt yttrande till den statliga utredningen. Även yttrandet argumenterar för att den statliga utredningen förkastas i sin helhet.

Arbetsgruppen har följt den statliga översynen och tagit fram egna ställningstaganden i olika centrala frågor i LSS-lagen. Åtta  ställningstaganden som matchats mot det slutliga statliga utredningsförslaget är publicerade.

LSS Särskilt yttrande Funktionsrätt Sverige

Länk till arbetsgruppens ställningstaganden

 

 

 

Vill du veta mer?

Vid frågor, kontakta Hanna Sejlitz, ansvarig tjänsteperson.

 

LSS ska utvecklas, inte avvecklas

Regeringen har under det senaste året fört en signalpolitik, som lett till att många människor fått avslag eller förlorat sin personliga assistans trots behov och framförallt trots rätt till insatsen. För ett par veckor sedan hände det som inte fick hända, en kvinna med multipel skleros, MS, som fått sin personliga assistans kraftigt begränsad miste sitt liv på en offentlig toalett.

Men trots den senaste tidens händelser och dagliga rapporter om hur familjer och individer drabbas, stod Åsa Regnér så sent som igår i SVTs Agenda och vidhöll samma resonemang om behovet av ökad kostnadskontroll. Ett resonemang som bygger på gamla och hårt kritiserade rapporter om ökade kostnader för assistansen och skälen till dessa. Att Sverige dessutom fått hård kritik från FN gällande Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, funktionsrättskonventionen, för hanteringen av personlig assistans, saknas helt i analysen.

”Handikappförbunden menar att regeringens benhårda och oinitierade linje i frågan är fullständigt oacceptabel.”, säger Pelle Kölhed. ”Det räcker inte längre att göra en pudel i sitt nya regleringsbrev till Försäkringskassan. Vi förutsätter att LSS-utredningen får tilläggsdirektiv som säkerställer rättstillämpning, kvalitet och rättvisa enligt lagens intentioner med andra incitament än besparingar.”

Pressmeddelandet på MyNewsdesk

Synpunkter på direktiv till kommande LSS utredning