Målfokuserat ordförandemöte om socialförsäkringen och jämlik hälsa

Idag samlades ordföranden för våra medlemsförbund. På dagordningen fanns presentationer av motioner, valstrategi och verksamhetsberättelse inför kongressmötet den 20 maj i vår. Det fanns också tillfälle för fruktsamma diskussioner om hur vi tillsammans kan arbeta för en socialförsäkring som fungerar, och inte inte minst hur vi kan intensifiera arbetet nu när den särskilde utredaren Clas Janssons förslag ”En trygg och begriplig sjukförsäkring med rehabilitering i centrum (SOU 2020:6) finns på bordet med förslag färdiga att fatta beslut om.

Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR

Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, var särskilt inbjuden. Ursula bjöd på strategiska inspel på hur vi kan använda vår roll i vårt påverkansarbete.

”Vi har en unik roll eftersom vi utifrån våra medlemmars erfarenheter kan beskriva hur socialförsäkringen inte fungerar”, kommenterar Maritha Sedvallson, styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige och ordförande för mötet.

Vi hann också med diskussioner om hur vår samverkan kring intressepolitiska frågor kan utvecklas. På tidigare ordförandemöten har vi hört exempel på förbund som tillsammans tagit initiativ till att utveckla nya patientföreträdarutbildningar som alla förbund kommer kunna ta del av. Nu hade tid på dagordningen avsatts för att diskutera andra frågor som våra medlemsförbund utifrån intresse kan samlas kring och bilda olika kluster kring.

”Vi hoppas att vi genom att uppmuntra mer informella samarbeten i olika frågor ökar våra möjligheter att påverka. Tillsammans är vi starka”, avslutar Maritha Sedvallson.

Zoombild från ordförandemötet.