FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 

Den slutgiltiga versionen av FN:s rekommendationer till Sverige 2014.pdf

Den officiella översättingen till svenska av FN:s rekommendationer till Sverige 2014.pdf

 

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ett informations- och utbildningsmaterial som vänder sig till alla som vill bekanta sig med konventionen. Materialet är tänkt att användas vid gruppdiskussioner och i studiecirklar.
Tryckår: 2008

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, pdf

 

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ett utbildnings- och informationsmaterial som specifikt vänder sig till handikapprörelsen. Det innehåller förslag på hur konventionens rättigheter kan användas i det intressepolitiska arbetet.
Tryckår: 2009

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, pdf

Använd FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, lättläst version, pdf

 

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Den nya FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är nu översatt och finns att läsa på regerings hemsida. Den finns också att beställa från Handisam.
Länk till Myndigheten för delaktighets hemsida

FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, pdf

FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, lättläst, pdf