#Metoo-upprop inom funktionsrättsrörelsen

Funktionsrätt Sverige ser #metoo-rörelsen som mycket viktig.

Nu finns det två grupper som samlar berättelser från kvinnor med funktionsnedsättning om övergrepp och trakasserier. Dels #Slutvillkorat som samlar alla oavsett funktionsnedsättning. Dels #slådövörattill där kvinnor och flickor med dövblindhet, dövhet och hörselnedsättning samlas.

Ett antal kvinnor har skapat en grupp där kvinnor med funktionsnedsättning kan berätta sina historier.

Kvinnor som är skådespelare, journalister och idrottare har delat med sig av sina historier inom #metoo-uppropet under hashtaggar som #tystnadtagning, #deadline och #timeout.

I gruppen ”Slutvillkorat” på Facebook kan kvinnor berätta om sina upplevelser, stora såväl som små. Det är bara att skicka en medlemsförfrågan. Blir det många kan det bli aktuellt att formulera ett upprop.

Du som hellre vill kan maila till slutvillkorat@gmail.com – skriv om du vill vara anonym.

Regler för gruppen:

* Dela ingenting som skrivs i gruppen med personer utanför gruppen utan tillstånd från upphovskvinnan.

* Skriv inte ut namn på personer som inte har gett sitt medgivande därtill, och uppmana inte till sådana avslöjanden.