Pressmeddelande: Mikael Klein ny expert i LSS-utredningen

Mikael Klein, intressepolitisk chef i Funktionsrätt Sverige är från och med den 1 februari utsedd till expert i den pågående statliga översynen av LSS (S 2016:03). ”Det är ett viktigt uppdrag, säger Mikael Klein. Det är ingen hemlighet att vi ser direktiven till den statliga utredningen som mycket problematiska.”

Funktionsrätt Sverige har flera gånger poängterat att utredningens ensidiga fokus på att sänka statens kostnader för personlig assistans är ett stort problem.

”Under de senaste två åren har vi sett stora nedskärningar i personlig assistans, både på statlig och kommunal nivå”, säger Mikael Klein. ”Försäkringskassan har skärpt sina bedömningar, många har blivit av med sin personliga assistans och avslagen ökar. Men trots det fortsätter utredningen med sitt uppdrag att hitta sätt att ytterligare sänka kostnaderna.”

När det nu står klart att fusk och oegentligheter inte kan förklara kostnadsutvecklingen av personlig assistans, ställs frågan på sin spets.Vill man ytterligare sänka kostnaderna för assistansen och stävja en fortsatt kostnadsutveckling finns det bara ett sätt. Man måste skära ned på personlig assistans med en stark inskränkning av livskvaliteten för alla de som har behov av assistans som följd.

Funktionsrätt Sverige frågar därför regeringen. Vilket samhälle vill ni se? Ska människor med omfattande funktionsnedsättningar har samma rätt till självständighet, självbestämmande och delaktighet som andra? Ska vi följa den FN konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som vi antagit, eller är det en annan ordning som ska gälla?

”Sedan LSS kom till 1994 har vi sett en kraftig välfärdsökning och just nu blomstrar Sveriges ekonomi. Ska vi nu börja backa en reform för grupper som behöver samhällets stöd för att kunna ta del av välfärdsutvecklingen. Det är inte värdigt Sverige att välja en sådan linje.”

Mikael Klein ersätter Pelle Kölhed som expert i den statliga utredningen. Pelle Kölhed var tidigare 2:e vice ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Pressmeddelandet på MyNewsDesk