Nicklas Mårtensson nominerad till ny ordförande för Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige har kongress den 11 maj och då står bland annat val till styrelsen på agendan. Valberedningen meddelade idag att Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sveriges nuvarande generalsekreterare, är beredningens förslag till ny ordförande för Funktionsrätt Sverige.

”Nicklas Mårtensson har på ett utomordentligt sätt axlat ett stort ansvar som kanslichef och sedermera som generalsekreterare på Funktionsrätt Sverige sedan 2019”, säger valberedningens ordförande Lars Berge-Kleber.Nicklas Mårtensson, generalsekreterare

”Nicklas har under den här tiden visat att han på ett utmärkt sätt kan företräda organisationen gentemot regering, riksdag, myndigheter och andra organisationer. Vi är övertygande om att han kommer att kunna leda Funktionsrätt Sverige i de utmaningar vi ser framöver, inte minst kring frågan om finansiering så att organisationen kan fortsätta sitt viktiga arbete och bära sin centrala demokratiska roll, avslutar Lars Berge-Kleber.

”Jag är mycket hedrad över att valberedningen har ett sådant förtroende för mig att de nominerar mig till ordförande för Funktionsrätt Sverige”, säger Nicklas Mårtensson. ”Jag har också sagt att jag med stor glädje och ödmjukhet kommer att tacka ja till uppdraget om jag blir vald av kongressen i maj.”

Nicklas Mårtensson är utbildad statsvetare och lärare. Han har en mångårig bakgrund som speciallärare och har arbetat 12 år inom funktionsrättsrörelsen exempelvis som förbundssekreterare på Autism Sverige.

”Jag har alltid haft ett mycket stort engagemang för mänskliga rättigheter och funktionsrättsfrågorna är särskilt viktiga för mig. Jag hoppas att få kongressens förtroende för att som ordförande tillsammans med våra medlemsförbund lyfta funktionsrättsfrågorna högre på den politiska dagordningen. En förutsättning för våra medlemsförbunds viktiga verksamhet är en tryggad finansiering. Av den anledningen skulle arbetet för ett höjt statsbidrag till funktionsrättsrörelsen vara högt prioriterat.”

För kommentarer och frågor kontakta valberedningens ordförande Lars Berge-Kleber på telefon 070 312 7454
eller pressansvarig Monica K McGrath på telefon 070 885 4265