Norge visar vägen när Funktionsrättskonventionen ska bli lag

Norska flaggan, framsida av funktionsrättskonventionen och FN-s loggaFunktionsrättskonventionen är äntligen på väg att bli lag. Men det gäller inte Sverige utan vårt grannland Norge, där regeringens expertkommitté i måndags överlämnade sina förslag om att konventionen ska komma in i den norska Människorättslagen.
– Nu hoppas vi att den svenska regeringen tar rygg på Norge och tar steg mot att införliva funktionsrätten fullt ut med svensk lagstiftning, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Förslaget från den norska regeringens expertkommitté innebär att Funktionsrättskonventionen får jämbördig status med exempelvis Europakonventionen, Barnkonventionen och Kvinnokonventionen, som redan idag går före annan lagstiftning i Norge.

Vill se en oberoende granskning

I Sverige har Barnkonventionen blivit lag och arbetet går framåt för att barn ska kunna utkräva sina rättigheter. Funktionsrätt Sverige vill nu se en oberoende granskning av hur Funktionsrättskonventionen har införlivats i Sverige och hur luckorna ser ut mellan funktionsrätten och gällande lagstiftning. Här återstår mycket att göra, menar Funktionsrätt Sverige:

– Det finns idag luckor inom många samhällsområden, vilket innebär att personer med funktionsnedsättning inte får sina rättigheter tillgodosedda fullt ut.

Information på andra webbplatser