Ny rapport visar behovet av förbud mot avskiljning inom SiS

”Bakom den fakta som framkommer i rapporten om allvarliga sexuella övergrepp och kränkningar mot barn inom SiS finns med all säkerhet en stor andel barn med funktionsnedsättning”, kommenterar Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige den nya rapporten från World Childhood Foundation och Barnrättsbyrån. ”Vi instämmer  i kravet, som kommer från en rad håll, inklusive från FN:s barnrättskommitté, om ett omedelbart förbud mot avskiljning på SiS. Vi menar också att det är regeringens ansvar att ta ett helhetsgrepp kring den situation som uppstått inom SiS.”

En ny rapport Vem ska tro på mig? från World Childhood Foundation och Barnrättsbyrån visar på allvarliga sexuella övergrepp och kränkningar mot barn, främst flickor, inom SiS.

Rapporten bygger på en studie av dokumentation från SiS och IVO mellan 2019 och 2022. Att våld och sexuella övergrepp begås på låsta institutioner är känt sedan tidigare men det här är den första systematiska granskningen. Bland annat konstateras att det skett övergrepp på alla SiS ungdomshem, utom ett, vilket visar att det inte handlar om enstaka händelser utan att det är ett strukturellt problem. Vanvårdsutredningar i en rad länder har pekat på att institutionsmiljöer möjliggör och osynliggör systematiskt våld, kränkningar och sexuella övergrepp. Här är Sverige inget undantag.

I majoriteten av fall är det en manlig personal som utsätter en flicka. Men eftersom dokumenten varit maskade framgår till exempel inte om flickan (i de flesta fall) har en funktionsnedsättning. I den förra rapporten från samma organisationer ”… och jag kunde inte andas” konstaterades dock att de som främst utsattes för våld, ofta i samband med avskiljning, är unga flickor med funktionsnedsättning företrädesvis autism och intellektuell funktionsnedsättning – och det finns en stark koppling mellan våldsutsatthet och sexuella övergrepp.

Den främsta utgångspunkten för rapporten är att göra barnens röster hörda: många gånger tar man inte ens deras berättelser om sexuella övergrepp på allvar. Det är troligt att det som framkommit i rapporten bara är toppen av ett isberg. Många vet inte ens att det kan anmäla eller vem de i så fall ska vända sig till.

I diskussionen av rapporten framkom krav på ett förbud mot avskiljning; att barn måste ha rätt till juridiskt ombud/att det måste finnas ett klagomålsförfarande samt att man inte kan fortsätta och lappa och laga inom SiS utan att det krävs radikala lösningar. Man lyfte även behovet av tidiga insatser: många skulle inte ens behöva hamna på SiS; att ersätta placering på SiS med behandlingshem (finns modeller i andra länder som man tittar på). Även FN:s barnrättskommitté har riktat skarp kritik mot Sverige när det gäller den höga andelen avskiljningar och förespråkar ett förbud. 

Rapporten ”Vem ska tro på mig?” från World Childhood Foundation och Barnrättsbyrån

Debattartikel om frågan i Aftonbladet från organisationerna 

Debattartikel om frågan från politiken i DN