Nyhet: Anna Quarnström och Therese Wappsell invalda i Rådet för de mänskliga rättigheterna

Varma gratulationer till våra nominerade Anna Quarnström och Therese Wappsell som båda valdes in i Rådet för de mänskliga rättigheterna, Institutet för mänskliga rättigheter.
MR-institutet är en oberoende myndighet med uppdrag att aktivt främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i vår grundlag och internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Anna Quarnström MR-jurist och Therese Wappsell, projektledare, FUB har blivit invalda i Rådet för de mänskliga rättigheterna.

”Det är mycket glädjande att både Anna och Therese valts in i rådet.”, säger Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Med sina skilda erfarenheter och kompetenser kommer de att kunna bidra med stor sakkunskap och viktiga perspektiv i rådet. Vi är glada över att det finns en god representation av personer med funktionsnedsättning i rådet.”

”För att kunna garantera förankring i den breda funktionsrättsrörelsen kommer vi att sätta samman ett nätverk med representanter från våra medlemsförbund och andra intressenter från civilsamhället, som ska kunna stötta våra rådsmedlemmar. De kommer därmed att fortlöpande att få inspel kring enskilda frågor och policyfrågor”, avslutar Nicklas Mårtensson.”

Porträttbilder på Anna Quarnström och Therese Wappsell. Anna har långt ljust hår och Therese har långt rödbrunt hår. De tittar båda in i kameran.

Anna Quarnström är förbundsjurist på Synskadades Riksförbund, tillika ordförande i Funktionsrätt Stockholm stad. Hon har omfattande kunskap om och erfarenhet av att arbeta med frågor om mänskliga rättigheter, särskilt rättigheter för personer med funktionsnedsättning och diskrimineringsfrågor i såväl Sverige som i internationell kontext.

Therese Wappsell har egen erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning och är förtroendevald ledamot i Inre Ringen Sveriges styrelse och engagerad i Ung i FUB sedan flera år. Therese är dessutom projektledare i Allmänna arvfondsprojektet Relationer som funkar. Therese är samhällsengagerad, van föreläsare och har kompetens i teori och praktik inom mänskliga rättigheter med fokus på funktionsrätt. Julia Henriksson kommer att handleda Therese i hennes arbete. Julia är anställd som förbundsjurist på Riksförbundet FUB och har gedigen kunskap och erfarenhet av MR-frågor, funktionsrättskonventionen, rättighetsperspektiv och diskriminering.

Mer information om Rådets ledamöter på MR-Institutets webbplats