Nyhet: FN:s generalsekreterare publicerar policydokument om coronapandemin och personer med funktionsnedsättning

FN:s generalsekreterare António Guterres (som är FN: s nionde generalsekreterare och tillträdde den 1 januari 2017) gick igår den 6 maj ut med ett policydokument med fokus på hur coronapandemin påverkar personer med funktionsnedsättning. Vi har gjort en snabböversättning nedan.

Länk till originaltexten

”Vi har en unik möjlighet att utforma och implementera mer inkluderande och tillgängliga samhällen”

COVID-19-krisen påverkar alla aspekter av våra samhällen och avslöjar graden av exkludering som de mest marginaliserade medlemmarna i samhället upplever.

Idag vill jag lyfta fram hur pandemin påverkar världens 1 miljard människor med funktionsnedsättningar.

Även under normala omständigheter är personer med funktionsnedsättningar mindre benägna att få tillgång till utbildning, sjukvård, inkomstmöjligheter eller delta i samhället.

Situationen förvärras i humanitära och bräckliga sammanhang.

Människor med funktionsnedsättningar är mer benägna att leva i fattigdom och de upplever högre frekvenser av våld, försummelse och övergrepp.

Pandemin intensifierar dessa ojämlikheter – och producerar nya hot.

Vi måste garantera lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till vård och livräddningsförfaranden under pandemin.

Idag lanserar vi en rapport som rekommenderar ett funktionshinderinriktad respons och återhämtning för alla.

Personer med funktionsnedsättning är bland de hårdast drabbade av COVID-19.

De står inför en brist på tillgänglig information om folkhälsan, betydande hinder för att genomföra grundläggande hygienåtgärder och otillgängliga hälsovårdsanläggningar.

Om de drabbas av COVID-19 är många mer benägna att utveckla svåra hälsotillstånd, vilket kan leda till dödsfall.

Andelen COVID-19-relaterade dödsfall i vårdhem – där äldre personer med funktionsnedsättningar är överrepresenterade – varierar från 19 procent till häpnadsväckande 72 procent.

I vissa länder baseras beslut om prioriteringar inom sjukvården på diskriminerande kriterier, som ålder eller antaganden om livskvalitet eller livsvärde, baserat på funktionshinder.

Vi kan inte låta detta fortsätta.

Vi måste garantera lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till vård och livräddningsförfaranden under pandemin.

Personer med funktionsnedsättningar som utsatts för utestängning i arbetet före krisen är nu mer benägna att förlora sitt jobb och kommer att få större svårigheter att återvända till arbetet.

Ändå har bara 28 procent av människor med betydande funktionshinder tillgång till förmåner – och endast 1 procent i låginkomstländer.

Personer med funktionsnedsättningar – särskilt kvinnor och flickor – står inför en större risk för våld i hemmet, vilket har stigit under pandemin.

Jag uppmanar regeringar att placera personer med funktionsnedsättning i centrum för COVID-19-svar och återhämtningsinsatser och att konsultera och engagera personer med funktionsnedsättningar.

Personer med funktionsnedsättningar har värdefull erfarenhet av att vara hänvisade till situationer med isolering och omväxlande arbetsarrangemang.

Med tanke på framtiden har vi en unik möjlighet att utforma och implementera mer inkluderande och tillgängliga samhällen för att uppnå de hållbara utvecklingsmålen.

 

Förra året lanserade jag FN: s funktionshinderstrategi för att se till att FN-systemet gör sin del.

Strategin representerar FN: s åtagande att uppnå transformativa och varaktiga förändringar.

När vi säkerställer rättigheter för personer med funktionsnedsättning investerar vi i vår gemensamma framtid.