Nyhet: Funktionsrätt Sverige anordnar konferens under det svenska ordförandeskapet i EU:s råd 2023

Vi är glada över regeringens beslut idag att bevilja medel till Funktionsrätt Sverige för att anordna seminarium under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 2023. Syftet är att främja genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen.

Funktionsrätt Sverige ska organisera en konferens i Sverige för att lyfta aktuella lagstiftningsfrågor och bidra till genomförandet av den europeiska strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Organisationen ska samordna sig med den europeiska och svenska funktionshindersrörelsen samt andra berörda organisationer och företrädare för myndigheter. Funktionsrätt Sverige beviljas 250 000 kronor för 2022.

(Vi kommer att återkomma med fler detaljer kring konferensen)

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats.