Nyhet: Funktionsrätt Sverige skriver under Deklarationen för en stark demokrati

Kommittén Demokratin 100 år ska planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Nu har också vi skrivit under deklarationen och är med och bidrar. ”Det var självklart för oss att skriva under. En av våra stora frågor handlar just om hur fler kan göras delaktiga och kunna påverka utformningen av vårt samhälle, kommenterar Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige,

Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta, såsom skolväsendet, civila samhället, myndigheter och kommuner. Insatserna och aktiviteterna ska nå ut till en stor del av befolkningen. Därför har kommittén tagit fram en Deklaration för en stärkt demokrati som aktörer ska kunna underteckna för att ta ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Bild på när Funktionsrätt Sveriges kanslichef Nicklas Mårtensson undertecknar Deklarationen för en stark demokrati.

”Vi har åtagit oss att genomföra ett antal konkreta aktiviteter under året i syfte att stärka demokratin. Externt så arbetar vi på många olika sätt med att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Inom Funktionsrätt Sverige har vi intensifierat den interndemokratiska dialogen med våra medlemsförbund”, avslutar Nicklas Mårtensson, kanslichef Funktionsrätt Sverige.

Hashtag: #vardemokrati #demokratideklaration #demokrati100

Läs mer om vårt och andra organisationers åtagande.

Läs mer om kommitténs uppdrag.