Nyhet: Funktionsrätt Sverige träffade skolminister Lotta Edholm

Funktionsrätt Sverige träffade idag skolminister Lotta Edholm på Utbildningsdepartementet. Samtalet handlade bland annat om behovet av en förbättrad elevhälsa, data och statistik om barn och elever med funktionsnedsättning, en mer riktad finansiering så att alla barn och elever får det stöd de behöver.

Vidare lyfte vi alla barns rätt att välja skola – en skola ska inte kunna välja bort en elev med hänvisning till organisatoriska eller ekonomiska skäl. Vi framförde också att skollagen behöver skärpas när det gäller en tillgänglig skol- och lärmiljö.
Bilden föreställer fyra personer som står uppställda på rad och tittar in i kameran. Bakom personerna är det en bild av ett träd.
På bilden från vänster: Första vice ordförande Marie Sten, skolminister Lotta Edholm, generalsekreterare Nicklas Mårtensson och utredare Agneta Söder.