Nyhet: Funktionsrättsrörelsen medverkar på det femte Europaparlamentet

Bild från Europaparlamentet
Den 23 maj intas Europaparlamentet av den samlade funktionsrättsrörelsen i Europa. Bilden är från det senaste tillfället rörelsen samlades i Bryssel den 6 december 2017.

Tänk dig att hela plenisalen i riksdagen fylls av representanter från funktionsrättsrörelsen som under en hel dag får möjlighet diskutera viktiga rättighetsfrågor med talmannen, hela regeringen och ett stort antal riksdagsledamöter.
Tanken svindlar, eller hur? Den 23 maj blir den verklighet, fast i Bryssel! Då fylls Europaparlamentet med över 600 representanter från funktionsrättsrörelsen, beslutsfattare och andra intressenter. 

Det är det 5:e Europaparlamentet som arrangeras för personer med funktionsnedsättning och den europeiska funktionsrättsrörelsen. Parlamentet fungerar för dagen som en plattform för att diskutera rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och besluta om de politiska kraven från Europas samlade funktionsrättsrörelse. Det senaste evenemanget ägde rum 2017.

Delegation från Sverige

Från Sverige reser vi med en delegation på 35 personer, som representerar den svenska funktionsrättsrörelsen. Delegationen leds av Marina Carlsson, ledamot i Funktionsrätt Sveriges styrelse. På tjänstemannasidan är det Mia Ahlgren, intressepolitisk rådgivare som ansvarar för besöket, då delegationen också kommer att träffa svenska europaparlamentariker.

– Jag ser mycket fram emot detta. Det är stort att få möjlighet att tillsammans med rörelsen få lyfta och diskutera viktiga frågor i ett EU-sammanhang, säger Marina Carlsson.

Mia Ahlgren berättar att delegationen också ska träffa Malin Björk,(v) och Abir Al Sahlani (C), som är svenska europaparlamentariker och aktiva i den stora funktionshindergruppen i parlamentet.

– Vi ser fram emot två spännande dagar med nya insikter i EU-arbetet.

Tre huvudpunkter ska diskuteras

Under dagen i parlamentet ska tre programpunkter diskuteras och på Funktionsrätt Sverige samlas nu synpunkter in från de organisationer som är med i delegationen.

Under rubriken Bryta hinder ska det första temat belysa fri rörlighet och full delaktighet inom EU.

FN:s funktionsrättskonvention ställer krav på konkreta handlingsplaner för fri rörlighet och full delaktighet. Handlingsplanerna ska omfatta budgeterade tidsatta mål för borttagande av hinder och aktiv involvering i beslut som också följs upp.

– Inom detta område har vi länge arbetat för konkreta handlingsplaner i enlighet med konventionen, men det saknas fortfarande ofta krav på tillgänglighet i upphandlingar och i strukturfonder, kommenterar Marina Carlsson.

Väldigt få känner till den lagstiftning som EU tagit fram för tillgänglighet så frågorna har stark bäring på svenska förhållanden. Tillsammans med European Disability Forum, EDF driver den svenska funktionsrättsrörelsen också på för en utökad europeisk diskrimineringslag.

Kampen för rättigheter

Nästa punkt har rubriken Kampen för våra rättigheter och här ska frågor om ojämlikhet, social utestängning och fattigdom diskuteras. Här ska frågor om ojämlikhet, social utestängning och fattigdom diskuteras.

– Sannolikt kommer de ökande klyftorna och åtstramningarna inom välfärden i kölvattnet av den generella ekonomiska krisen att diskuteras, säger Marina Carlsson.

Situationen med anledning av kriget i Ukraina

Den tredje och avslutande punkten handlar om funktionsrättsinkluderande motståndskraft, vilket bland annat inbegriper situationen för personer med funktionsnedsättning i Ukraina och på flykt därifrån.

– Vi menar att Sverige har stora möjligheter att ställa krav på ett funktionsrättsperspektiv i samband med stödet till återuppbyggnaden av Ukraina. Här kan det också finnas anledning att lyfta frågan om mottagandet av flyktingar med funktionsnedsättning och vilka förutsättningar som skapas för etablering i det nya landet, säger Marina Carlsson.

Det 5:e Europaparlamentet för personer med funktionsnedsättning arrangeras av den europeiska samarbetsorganisationen EDF, European Disability Forum.

Livesändning

Det 5:e Europaparlamentet sänds direkt via internet.

Länk till livesändning (textas på engelska)

Manifestet inför valet till Europaparlamentet juni 2024 (på svenska)