Nyhet: Inger Ros och Anders Lago välkomnas till Funktionsrätt Sveriges styrelse

Idag håller Funktionsrätt Sverige kongress tillsammans med medlemsförbund och länsorganisationer. Många beslut har fattats, däribland inval av två nya ledamöter till Funktionsrätt Sveriges styrelse: Anders Lago från Riksförbundet FUB och Inger Ros från Riksförbundet HjärtLung. Samtidigt slutar nu Anders Gustafsson, som ledamot i styrelsen efter flera år.

”Vi hälsar våra nya ledamöter välkomna till vårt arbete i styrelsen, samtidigt som vi vill rikta ett varmt tack till Anders för det värdefulla arbete som han har bidragit med under åren i styrelsen”, säger Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Inger Ros är ordförande i Riksförbundet HjärtLung sedan 2010. Hon har deltagit flitigt i Funktionsrätt

Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung. Fotograf: Anders Norderman

Sveriges olika möten och också varit ledamot av valberedningen. Inger representerar Funktionsrätt i Regeringens funktionshindersdelegation och i Regeringens patientråd. Hon ingår i ett nätverk inom Funktionsrätt, som arbetar med att ta fram en utbildning i patientföreträdarrollen. Inger brinner för en jämlik hälso- och sjukvård där de med störst behov kommer först.

 

 

 

Anders Lago är ordförande i Riksförbundet FUB sedan 2121. Han bor i Södertälje, har en son med funktionsnedsättning och är sedan

Anders Lago, ordförande Riksförbundet FUB. Fotograf: Linnéa Bengtsson

10 år förbundsordförande i HSB och ingår i en av styrelserna för försäkringsbolaget Folksam. Anders har tidigare varit kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och har haft uppdrag som ledamot i SKL:s styrelse (numera SKR). Han har även varit ledamot i styrelsen för Stockholms stadsmission.

Den nya styrelsen

Ordförande

Elisabeth Wallenius, Sällsynta diagnoser

1:e vice ordförande

Marie Sten, ILCO

2:e vice ordförande

Jimmie Trevett, RSMH

Ledamöter

Maritha Sedvallsson, Astma- och Allergiförbundet

Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet

Marina Carlsson, Personskadeförbundet RTP

Veronica Magnusson Hallberg, Svenska Downföreningen

Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung

Anders Lago, Riksförbundet FUB