Nyhet: Möte med socialminister Lena Hallengren

Idag har Elisabeth Wallenius träffat socialminister Lena Hallengren. På agendan stod funktionshinderspolitiken och den så kallade styrutredningen, LSS samt jämlik hälsa.

I bild från vänster Sofia Karlsson och Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige. Till höger Lena Hallengren.

Bland annat lyftes frågan om införlivande av funktionsrättskonventionen i lagstiftning, i likhet med barnrätt och transpersoners rättigheter.

Lena Hallengren menade att innan konvention kan bli lag, måste mycket vara på plats i form av kunskap och beredskap. Att göra konventionen till lag rakt av löser inte allt.

På området jämlik hälsa lyfte vår intressepolitiska utredare Sofia Karlsson behovet av stärkta patienträttigheter och även stärkta skyldigheter för regioner.  Men också större möjligheter för patienter att utkräva rättigheter Exempel från Norge där man har patientombudsman togs upp.

Lena Hallengren menade att det inte är en fråga om ansvarsfördelning mellan stat, region, kommun, utan om hur samordningen utvecklas. Hon betonade också att vården aldrig får vara diskriminerande och att funktionsrättsfrågorna måste lyftas för ökad medvetenhet.

Även LSS frågan togs upp och vår intressepolitiska chef Mikael Klein lyfte behovet av att inte bara prata om personlig assistans utan bredda diskussionen. Han fick medhåll av Lena Hallengren som menade att regeringens ambition är att i första hand följa det som är överenskommet i januariavtalet.