Nyhet: Möte om corona med regeringens funktionshinderdelegation

Vad händer med välfärden efter coronakrisen? Kommer olikheterna mellan kommuner och regioner att öka? Och vad kan vi lära oss inför framtiden? Dessa frågor och många fler diskuterades idag vid ett snabbinsatt möte mellan funktionsrättsrörelsen och regeringens funktionshinderdelegation.

Idag hölls en snabbinsatt funktionshinderdelegation med funktionsrättsrörelsen och representanter från Socialdepartementet, bland andra statssekreterare Tobias Lundin Gerdås samt samordnare för delegationen, Linus Wikström.

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige lyfte frågan om vad som kommer att hända med välfärden efter krisen. ”Det fanns stora brister innan krisen för personer med funktionsnedsättning, våra grupper har varit lågprioriterade. Hur blir det när andra grupper har stora behov. Krishanteringen har inte inkluderat människors olikheter.”

Flera företrädare, bland andra Mattias Lundekvarn från HRF, lyfte också behovet av att funktionsrättsrörelsen kommer att beredas plats i den utvärdering som kommer att göras av effekterna av coronautbrottet i Sverige.

Tobias Lundin Gerdås bekräftade oron och sa att välfärden efter krisen kommer att bli en jätteutmaning. ”De ökade kostnaderna nu innebär en ökad skuldsättning med räntekostnader och det kommer ta många år att återhämta sig. Under kriser riskerar utsatta grupper få det ännu tuffare men regeringen har varit tydlig med att kommunal välfärd inte får bromsa in. Viktigt med resurser i välfärden i framtiden, så det inte blir en kapplöpning mellan olika behov. ”

Frågan om rätten till smittskyddspenning för personer i riskgrupp lyftes också.

Svaret blev att smittskyddspenningen har varit svår att rigga, då det egentligen handlar om en helt ny socialförsäkring. Statssekreteraren sa att regeringen kommer att återkomma till frågan i hyfsad närtid.

Funktionsrätt Sverige skickade efter mötet in ett underlag kring våra observationer under krisen och önskemål inför en coronakommission. Underlag Corona funktionshinderdelegationen 19 maj

Medverkande:
Från Funktionsrätt Sverige medverkade bland andra Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige, Ulla Adolfsson, Autism- och Aspergerförbundet, Marina Carlsson, Personskadeförbundet, RTP, Anders Lago, FUB, Maritha Sedvallson, Astma- och Allergiförbundet, Kjell Holm, Strokeförbundet, Anki Sandberg Riksförbundet Attention samt Inger Ros, Hjärt- och Lung.

Övriga förbund från rörelsen: Rasmus Isaksson, DHR, Mattias Lundekvam, HRF, Håkan Thomsson, SRF, Nora Eklöv, Frida Karlsfors och Cajsa Helin Holstrand, NUFT.

Medverkande Socialdepartementet: Tobias Lundin Gerdås, Statssekreterare, Linus Wikström, samordnare delegationen, Carina Cronsioo, Malin Larsson, Inger Karlsson, Socialdepartementet