Nyhet: Ny tillgänglighetslag med olyckliga undantag

På onsdagen fattade riksdagen beslut om en ny tillgänglighetslag, ”Lag om tillgänglighet till vissa produkter och tjänster”, som ska gälla från 28 juni 2025. Lagen bygger på EU:s tillgänglighetsdirektiv och ska göra fler produkter och tjänster tillgängliga för fler i samhället. Funktionsrätt Sverige välkomnar att tillgänglighetsdirektivet blir svensk lag, men menar att de undantag som finns i den svenska lagen är olyckliga.

Funktionsrätt Sverige har vid upprepade tillfällen kritiserat att den svenska lagen begränsar genomförandet av den europeiska lagstiftningen.

– Det är svårt att förstå hur lagstiftarna kan släppa igenom en lag som inte ens når miniminivån i direktivet som hela EU beslutade om redan 2019. Visserligen har EU redan inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige, men vi riskerar att hamna ännu längre bakom de länder som satsar enorma resurser på tillgänglighet både för inkludering i samhället och för konkurrenskraft, säger Nicklas Mårtensson, generalsekreterare för Funktionsrätt Sverige.

I Sverige har titeln ändrats till att omfatta vissa produkter och tjänster, trots att tillgänglighetskraven kopplas både nya och existerande lagar, till exempel offentlig upphandling och strukturfonder. Dessutom nämns inte kraven på nödkommunikation 112 i den svenska lagen och definitionen av e-böcker har ändrats.

– Direktivet handlar inte bara om tillgänglighet till ”vissa” produkter och tjänster som man kan tro av titeln på den svenska lagen. Kraven på tillgänglighet ska kunna gälla inom många områden där det redan finns obligatoriska lagkrav, men de är inte specificerade. Alla ändringar och undantag som gjorts i den svenska lagen innebär ökad risk för ett fragmentiserat regelverk som försämrar för alla intressenter i Sverige, säger Nicklas Mårtensson.

Länk till riksdagsdebatten inför beslutet