Nyhet: Positiva förslag från sjuk- och aktivitetsersättningsutredningen

I fredags överlämnade Samuel Engblom betänkandet ”En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet” (SOU 2021:69). Syftet med utredningen har varit att säkerställa att sjuk- och aktivitetsersättningen ger trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, god förutsägbarhet för den enskilde samt stabilitet i tillämpningen över tid. Funktionsrätt Sverige har suttit med i en referensgrupp till utredningen och har under arbetets gång fortlöpande bidragit med både muntliga och skriftliga synpunkter.

Bild på Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

”Vi är glada över att vi har blivit lyssnade på. Förslagen är steg i rätt riktning vilket känns väldigt roligt. Samtidigt är vi medvetna om att detta bara är en del i det stora förändringsarbete som sjukförsäkringen behöver. Det är mycket som återstår”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Ta del av betänkandet.

Ta del av några av Funktionsrätt Sveriges inskickade synpunkter till utredningen.

Ta del av ett inslag i Svt Nyheter om utredningen ”Utredning föreslår: Lättare för funktionsnedsatta att få ersättning”.