Nyhet: Professionsprogram för lärare- och rektorer måste innehålla kunskap om funktionsnedsättningar.

Funktionsrätt Sverige har tillsammans med en rad av våra förbund skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet angående de planerade professionsprogrammen för lärare och rektorer.

Vi välkomnar initiativet men menar att helt avgörande, för att målet ska uppnås, är att programmen innehåller fortbildning om vilka konsekvenser olika funktionsnedsättningar kan få i skolan, om specialpedagogik och metodik för en flexibel lärmiljö – och för rektorerna – kunskap om hur en skola organiseras för att framgångsrikt möte behoven hos mångfalden av elever. Nu hoppas vi på ett möte med Utbildningsminister Anna Ekström (S) och Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S).

Skrivelsen i sin helhet