Nyhet: Regeringen beviljar Funktionsrätt Sverige 500 000 kr för att utbilda patientföreträdare

Idag har vi fått glädjande nyheter! Regeringen beviljar Funktionsrätt Sverige 500.000 kr för vårt arbete med att utveckla en utbildning av patientföreträdare.

Så här skriver socialminister Lena Hallengren i regeringens pressmeddelande:
”Regeringen anser att det behövs fler patientföreträdare som har kunskap och möjlighet att företräda sig själva, sin egen organisation och andra grupper. Vi uppmuntrar den utveckling som nu sker mot att ge patienter ökad kunskap och förmåga att i högre grad ta tillvara sina intressen”