Nyhet: Välkommen utredning av sjuk- och aktivitetsersättningen

Idag har regeringen tillsatt en utredning av sjuk- och aktivitetsersättningen. Den välkomnas av Funktionsrätt Sverige.

”Det här är en efterlängtad utredning. Nuvarande tillämpning har inneburit en kraftig minskning de senaste åren av vilka som omfattas och de som utestängs får inte jobb. Det har lett till att unga med livslånga och omfattande funktionsnedsättningar som tidigare har fått aktivitetsersättning hänvisats till kommunens försörjningsstöd”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.
Vi ser också problem med att reglerna för de som väl släppts in i ersättningarna är stelbenta och riskerar att passivisera istället för att verka för rehabilitering.

”Reglerna behöver mjukas upp för ökade möjligheter att ta klivet över till studier liksom att våga utöva sina mänskliga rättigheter genom till exempel politiskt engagemang. Vi ser fram emot att få utveckla våra synpunkter i ett möte framöver”, avslutar Elisabeth Wallenius.