Nyhet: Vår medverkan på MR-dagarna 19–21 april

Nu är det dags för Mänskliga rättighetsdagarna som förra året sköts på framtiden på grund av Corona. MR-dagarna genomförs digitalt och Funktionsrätt Sverige finns på plats! Missa inte våra webbinarier och kika in till vår monter! 

Årets tema för MR-dagarna är ”Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor?”. Vi arrangerar två webbinarier, båda skrivtolkas.

Respekt för funktionsrätt – i hela landet?

Rätten till utbildning, självbestämmande, hälsa och tillgänglighet är beroende av var du bor. Hur ser olikheterna ut och vad kan vi göra ¨åt dem? Den frågan står i fokus för ett digitalt seminarium som arrangeras tisdagen den 20 april kl. 10.30-11.30, med möjlighet till eftersnack.

Rättigheter ska gälla oavsett var i landet du bor. FN uppmanade Sverige redan 2014 att ta fram obligatoriska indikatorer för uppföljning av Funktionsrättskonventionen, men det har inte skett. Sverige lever inte heller upp till krav på uppdelad statistik för personer med funktionsnedsättning i den nationella uppföljningen av Agenda 2030.

Bristen på statistik och uppföljning över landet finns med i rapporten ”Respekt för rättigheter?”, civilsamhällets granskning över hur Sverige lever upp till Funktionsrättskonventionen. Med avstamp i rapporten tittar vi närmare på vilken roll bostadsorten spelar för det stöd som du behöver och har rätt till.

Lyssna till röster från funktionsrättsrörelsen som berättar om skillnader över landet och ger förslag till lösningar. Seminariet avslutas med ett samtal som leds av Lotta Håkansson från Funktionsrätt Sveriges styrelse med Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030 och Carola Gunnarsson, vice ordförande för Sveriges kommuner och landsting. För dig som vill och har tid, så har vi öppet en halvtimme efter mötet för dina kommentarer och eftersnack.

Läs mer om seminariet.

Hur kan vi bygga hållbara bostäder utifrån allas behov?

Den frågan står i fokus för ett digitalt seminarium som arrangeras onsdagen den 21 april kl. 10.30-11.30 av Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början i samverkan med Lika Unika Akademi, som drivs av FN-förbundet. Båda projekten drivs med stöd av Arvsfonden.

I seminariet ges olika exempel på den mångfald av behov som behöver uppmärksammas för att ingen ska lämnas utanför framtidens bostadsmarknad. Rätt från början presenterar också ett processtöd för universell utformning av bostäder och bostadsområden – där människors olikheter tas med i kalkylen redan från början.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion med bostadsforskaren Dominika Polanska, verksam vid Uppsala universitet och Södertörns högskola, Per-Olof Hedvall, föreståndare för Certec vid Lunds tekniska högskola och Jamie Bolling, Independent Living Institute. Seminariet modereras av journalisten och författaren Alexandra Pascalidou.

Läs mer om seminariet

En kampanjfilm inför seminariet finns här!

Medverkan i Svenska kyrkans seminarium

Vi medverkar också på mini-seminariet Vilken framtid har funktionshindersfrågor där du bor? som Svenska kyrkan arrangerar. Det äger rum måndagen den 19 april kl. 13.00-13.30, med efterföljande panelsamtal kl. 13:30-14:15.

Läs mer om seminariet.

Besök vår monter

Även utställningarna har digitaliserats. Besök vår digitala monter och fyll på med kunskap om oss och om vad som behöver göras för att de mänskliga rättigheter som stadgas i Funktionsrättskonventionen ska förverkligas i Sverige. Välkommen till vår monter.

För att ta del av konferensen

Du behöver köpa biljett för att ta del av konferensen. Anmälan och bokning av biljett görs via MR-dagarna, De olika webbinarierna går inte att förboka, Det är först till kvarn max 100 deltagare,

https://invitepeople.com/events/12645