Nyhet: Vi välkomnar våra nya medlemsförbund!

Idag höll Funktionsrätt Sverige kongress tillsammans med en växande skara medlemsförbund och länsorganisationer. Så sent som 2017 var vi 37, nu är vi 49 förbund när kongressen idag har röstat in ytterligare fem förbund. Varmt välkomna säger vi till Osteoporosförbundet, RG Aktiv Rehabilitering, Riksförbundet för ME-patienter, RLS-Förbundet och Svenska Glaukomförbundet!

”Det är mycket glädjande att vi blir fler! Att vi är många som står enade ger oss en

Bild på Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige. foto: Christin Phillipsson

enorm styrka och legitimitet i vårt intressepolitiska arbete för ett samhälle för alla. Vår samlade kunskap om funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar breddas samtidigt vilket gör oss än mer representativa i möten med myndigheter. Det här bådar gott inför vårt valarbete som drar igång på allvar nu efter sommaren”, kommenterar Marie Sten, första vice ordförande Funktionsrätt Sverige.

Vilka är våra nya medlemsförbund?

Osteoporosförbundet är en rikstäckande organisation för personer med osteoporos – benskörhet – och deras anhöriga och andra som har anknytning eller engagemang för sjukdomen. Förbundet bygger på ideella krafter och är politiskt och ideologiskt obunden. Förbundet har 15 länsföreningar och hade vid årsskiftet 2019/2020 2559 medlemmar. https://www.osteoporos.org/

RG Aktiv Rehabilitering (RG) är en ideell förening som arbetar med att inspirera personer med ryggmärgsskada och de med liknande förutsättningar till ett självständigt och aktivt liv, fullt av möjligheter. Föreningen arbetar som en bro mellan sjukvården och vardagen. Antalet medlemmar var 883 medlemmar vid årsskiftet 2019/2020. https://www.rgaktivrehab.se/

Riksförbundet för ME-patienter (RME) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som riktar sig till personer som har, lever nära någon med eller är intresserade av diagnosen ME/CFS. RME:s huvuduppgift är att förbättra villkoren för alla ME-sjuka i landet. RME bildades 1993, men var vilande från slutet av 1990-talet fram till 2002. RME har elva regionföreningar och 2071 medlemmar (april 2021). https://rme.nu/

RLS-Förbundet, tidigare WED-Förbundet, bildades år 2000 och är en ideell organisation för personer med sjukdomen Restless Legs Syndrome. Förbundet arbetar för att öka kunskaperna hos både patienter och sjukvårdpersonal, så att fler får rätt diagnos, optimal behandling och en bättre livskvalitet. https://rlsforbundet.se/

Svenska Glaukomförbundet, SGF, är en rikstäckande organisation för personer med glaukom och deras anhöriga. Glaukom är en sjukdom som drabbar ögats synnerv, vilket kan leda till fläckvist synbortfall. Förbundet är en ideell, fristående och opolitisk organisation som bildades 1999 och finns i 17 regionala föreningar. Förbundet hade 3 432 medlemmar vid årsskiftet 2019/2020. https://glaukomforbundet.se/