Oförsäkrat är inte patientsäkert

Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV ska inte rekommendera läkemedel som inte ingår i försäkringen, det handlar om patientsäkerhet, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

Årligen säljs hundratusentals förpackningar av oförsäkrade läkemedel på apoteken och varje år skadas ett antal patienter av dessa läkemedel. Under 2012 såldes 349 000 oförsäkrade förpackningar på apotek inom läkemedelsförmånen.

Handikappförbunden har nu vänt sig till regeringen för att få till en förändring.

– Patienter som går till apoteket för att hämta ut sitt läkemedel utgår troligen från att alla läkemedel är lika säkra. Men går något fel och ett läkemedel inte ingår i läkemedelsförsäkringen kan det stå den enskilde dyrt.

I en skrivelse till sjukvårdsministern Gabriel Wikström vädjar Handikappförbunden nu om en förändring.

– TLV ska inte rekommendera läkemedel som inte ingår i försäkringen. Det kan inte vara någon stor svårighet för regeringen att ordna detta, säger Stig Nyman.

Läkemedelsförsäkringen utgör ett frivilligt åtagande från läkemedelsbolagens sida och majoriteten av läkemedelsbolagen är med. Genom läkemedelsförsäkringen kan den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar en godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning. Köp av läkemedel på internet omfattas inte av försäkringen såvida det inte inhandlats via ett apotek som Läkemedelsverket godkänt.

Apoteket är sista anhalten innan en patient börjar ta sin medicin. Att först där informera patienten om att ett läkemedel inte ingår i läkemedelsförsäkringen tycker Stig Nyman är försent.

– Det är inte säkert att den enskilde verkligen förstår vad det innebär att ett läkemedel inte ingår i försäkringen. Men så länge det är tillåtet att förskriva läkemedel som inte ingår i försäkringen så tycker jag att det är en rimlig ordning att apotekspersonalen åtminstone har ett krav på sig att informera patienten ifall medicinen står utanför.

Än har ingen respons kommit från Gabriel Wikström men i maj har Handikappförbunden ett möte med sjukvårdsministern och då kommer denna fråga att tas upp.

28 mars 2017

Information på andra webbplatser