FN har uppmanat flera nordiska länder att införa funktionsrättskonventionen i nationell lag. Norge är först med att följa uppmaningen, En norsk expertkommitté överlämnade sina förslag till sin regering i januari. Förslaget innebär att Funktionsrättskonventionen får jämbördig status med exempelvis Europakonventionen, Barnkonventionen och Kvinnokonventionen, som redan idag går före annan lagstiftning i Norge.

Det nordiska samarbetsorganen för funktionsrättsorganisationer, HNR, har undersökt läget i de nordiska länderna och tagit fram en kort rapport med en uppmaning till respektive regering. Frågan iv ställer oss på webbinariet är: Vad kan vi lära av Norge?

Hålltider

Introduktion
Moderator Catherine Naughton, direktör European Disability Forum

Vad innebär det att inkorporera CRPD, och varför är det viktigt.
Eivind Digranes, Rådgivare från det norska MR-institutet

Norges lösning på inkorporering. Vad kan vi förvänta oss?
Professor Kjetil Mujezinović Larsen, University of Oslo. Larsen
medlem i expertgruppen som har utrett frågan om inkorporering

Expertkommentar från FN
Markus Schefer, ledamot i övervakningskommittén för Funktionsrättskonventionen

Panel med kommentarer från Danmark, Finland, Island och Sverige

Uppmaning från de nordiska funktionsrättsorganisationerna överlämnas till
Camilla Waltersson Grönvall statsråd som representerar det svenska ordförandeskapet
i Nordiska rådet (inväntar bekräftelse).

Frivillig förberedelse:

Den norska utredningen om inkorporering som presenterades 15 januari 2024

Varmt välkomna!

OBS Webbinariet genomförs på engelska med automatisk direktöversättning till olika språk.