Företrädare från Funktionsrätt Sveriges 44 medlemsförbund på kongressen 2019. Idag är vi 50 förbund!

Medlemmar