Företrädare från Funktionsrätt Sveriges 44 medlemsförbund på kongressen 2019.

Medlemmar