För att ett funktionsrättsförbund ska kunna bli medlem i Funktionsrätt Sverige måste följande kriterier uppfyllas:

  • Medlemssökande ska vara ett rikstäckande funktionshindersförbund, samarbetsorganisation för små funktionshindersgrupper eller ungdomsorganisationer.
  • Medlemssökande förbund/samarbetsorganisations ändamål ska överensstämma med principprogram och stadgar för Funktionsrätt Sverige.

Villkoren är bland annat att hälften av ledamöterna i sökande organisation ska ha en funktionsnedsättning eller närstående med funktionshinder, organisationen ska ha en demokratisk uppbyggnad och representera den aktuella funktionshindersgruppen.

Vill du veta mer?

Kontakta kanslichef Devrim Mavi, tel 08-546 404 40, Devrim Mavi