Som medlemsorganisation inom Funktionsrätt Sverige finns det möjlighet att ta del av service som vi har förhandlat fram. Läs mer under respektive rubrik.

 

Folksam

Folksam

De olika försäkringarna

Samlingsförsäkring omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring. Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Förmögenhetsbrott, Krisförsäkring, Tjänsteförsäkring och Deltagarolycksfallsförsäkring.
Försäkringsnummer 802006-2108 N Fo4.

Deltagarolycksfallsförsäkringen innebär att förtroendevalda och deltagare som drabbas av olycksfall vid verksamhet anordnad av Handikappförbunden eller dess medlemsförbund, kan få ersättning genom deltagarolycksfallsförsäkringen.
Försäkringsnummer: K66104

Dessutom finns en möjlighet att teckna individförsäkringar, det gäller medlemsbarn och medlemshem.

 

Konferensavtal

 

Utbildningar i Mänskliga rättigheter

När det gäller utbildningar i mänskliga rättigheter samarbetar Handikappförbunden med Iuris Humani som drivs av Annika Åkerberg som tidigare arbetat som jurist i Handikappförbundens projekt Agenda 50.

Annika genomför utbildningar både för kommuner, landsting, myndigheter och för funktionshindersrörelsen.  Iuris Humani är flexibel vad gäller upplägg och innehåll och utformar utbildningarna i nära samarbete med er.