Som medlemsorganisation inom Funktionsrätt Sverige finns det möjlighet att ta del av service som vi har förhandlat fram. Läs mer under respektive rubrik.

 

Folksam

Folksam

De olika försäkringarna

Samlingsförsäkring omfattar Egendomsförsäkring, Extrakostnadsförsäkring. Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Förmögenhetsbrott, Krisförsäkring, Tjänsteförsäkring och Deltagarolycksfallsförsäkring.
Försäkringsnummer 802006-2108 N Fo4.

Deltagarolycksfallsförsäkringen innebär att förtroendevalda och deltagare som drabbas av olycksfall vid verksamhet anordnad av Funktionsrätt Sverige eller dess medlemsförbund, kan få ersättning genom deltagarolycksfallsförsäkringen.
Försäkringsnummer: K66104

Dessutom finns en möjlighet att teckna individförsäkringar, det gäller medlemsbarn och medlemshem.

 

Konferensavtal

Grow hotell i Sundbyberg/Solna