Blodcancerförbundet (BLC)

Blodcancerförbundet finns till för dig som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi. De är en ideell patientorganisation med verksamhet i hela landet och ser sig själva som de blodcancerberördas röst utåt. Förbundet arbetar aktivt och engagerat för att bidra till en bättre vardag för landets blod- och blodcancerdrabbade.

Hamngatan 15 b, 172 66 Sundbyberg
tel: 08-546 405 40, fax: 08-546 405 49
e-post: info@blodcancerforbundet.se
webb: Blodcancerförbundet

Blodcancer används ofta som ett samlingsnamn för ett flertal olika cancersjukdomar i blod, benmärg eller körtlar. Blodcancerförbundet är unika på så sätt att de representerar ett 15-tal olika diagnoser där sjukdomarnas symptom, behandlingen av dessa och prognoserna kan skilja sig åt kraftigt beroende på vilken blod- eller blodcancersjukdom det rör sig om. Uppemot 5 000 personer insjuknar årligen i någon av de diagnoser som förbundet företräder. Dessa diagnoser är en heterogen grupp med allt ifrån mycket akuta fall som kräver omedelbar behandling, till långsamt fortskridande sjukdom där det räcker med att följa utvecklingen över tid.

Blodcancerförbundets övergripande mål är att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas god och likvärdig vård (inklusive rehabilitering), att öka kunskapen om hur det är att leva med blodcancer samt att bidra till en ökad satsning på blod- och blodcancerforskning. De erbjuder bland annat stöd i form av utbildade stödpersoner, arrangerar kontinuerliga temadagar under året, ger ut medlemstidningen Haema fyra gånger per år, tar fram diagnosspecifika informationsbroschyrer samt bedriver påverkansarbete i egen regi som ett komplement till det enorma arbete Funktionsrätt Sverige gör för sina medlemsorganisationer.

Blodcancerfonden (BG 900-4219), den ideella insamlingsstiftelsen med 90-konto till för blod- och blodcancerdrabbade, administreras dessutom av Blodcancerförbundet.