Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen genom att verka för förbättrad behandling, vård, rehabilitering och hjälpmedel samt att sprida information om bröstcancerbehandlades villkor.

Adress: Hantverkargatan 25B, 112 21 Stockholm
tel: 08-546 405 30, fax: 08-546 405 39
e-post: info@bro.se
webb: Bröstcancerförbundet 

 

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor. Drygt 8000 drabbas varje år. Bröstcancer innebär ett i huvudsak dolt handikapp med såväl psykiska som fysiska följdverkningar. Många bröstcancerbehandlade får komplikationer i form av funktionsnedsättningar i axel, arm och hand på den opererade sidan.

Genom de lokala bröstcancerföreningarnas kontaktpersoner kan bröstcancerbehandlade och deras närstående få stöd och råd. En kontaktperson är själv bröstcancerbehandlad och har genomgått utbildning i praktisk psykologi. Särskilt utbildade närståendestödjare finns också.

Som medlem i en bröstcancerförening får du tillgång till information och kan utbyta erfarenheter, delta i aktiviteter som vattengymnastik, föreläsningar, samtalsgrupper etc. Du får också medlemstidningen BROfästet.

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation bildades 1982 och har 33 föreningar över hela landet. www.bröstcancerförbundet.se

Bröstcancerfonden, PlusGiro 90 05 91-9, bankgiro 900-5919 är de bröst-cancerbehandlades egen fond och administreras av BRO. www.brostcancerfonden.se