Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen genom att verka för förbättrad och likvärdig behandling och vård, anslå medel till patientnära klinisk forskning, samt erbjuda rehabiliteringsaktiviteter och stöd samt att sprida information kring bröstcancer.

Adress: Hantverkargatan 25B, 112 21 Stockholm
tel: 08-546 405 30
e-post: info@brostcancerforbundet.se
webb:  www.bröstcancerförbundet.se

 

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor. Omkring 8 000 personer drabbas varje år. Bröstcancer innebär ett i huvudsak dolt handikapp med såväl psykiska som fysiska följdverkningar. Många bröstcancerbehandlade får komplikationer i form av funktionsnedsättningar i axel, arm och hand på den opererade sidan.

Genom de lokala bröstcancerföreningarnas stödpersoner kan bröstcancerbehandlade och deras närstående få stöd och råd. En stödperson är själv bröstcancerbehandlad och har genomgått utbildning i praktisk psykologi. Särskilt utbildade närståendestödjare finns också.

Som medlem i en bröstcancerförening får du tillgång till information och kan utbyta erfarenheter, delta i aktiviteter som vattengymnastik, föreläsningar, samtalsgrupper etc. Du får också förbundets medlemstidning Magasin B.

Bröstcancerförbundet bildades 1982 och har 33 föreningar över hela landet. Sök din närmaste lokalförening här: https://brostcancerforbundet.se/fa-stod/

PlusGiro 90 05 91-9, bankgiro 900-5919, swish 900 5919

Via våra 90-konton kan du bidra med en gåva till vårt arbete enligt ingresstexten på denna sida. Du kan även besöka vår gåvosida på nätet: https://brostcancerforbundet.se/stod-oss/