Fibromyalgiförbundet (FF)

FF arbetar för att samhället genom medicinska, sociala och ekonomiska åtgärder ska underlätta situationen för fibromyalgiker. Förbundet vill också ge alla med sjukdomen fibromyalgi full delaktighet och jämlikhet i samhället.

Post- och besöksadress: Jordhyttegatan 11, 414 73 Göteborg
tel: 031-41 44 11, fax: 031-41 44 42
e-post: info@fibromyalgi.se
webb: Fibromyalgiförbundet (FF)

Fibromyalgi, FM, är en smärtsam kronisk sjukdom. Huvudsymptom är ständig smärta i vila samt onormal trötthet. Symtom som ofta förknippas med stress är vanliga hos människor med fibromyalgi. Smärtan påverkar motoriken, sömnen störs av smärtan och framkallar trötthet.

Förutom ständig smärta och trötthet kan en eller flera av följande besvär finnas vid fibromyalgi:
kraftlöshet, yrsel, andningsrubbningar, hud- och slemhinneproblem, dimmig syn, koncentrationssvårigheter, stelhet, huvudvärk, tarmbesvär, hjärtrytmrubbningar, feberkänsla, allergi, ljud- och luktkänslighet samt försämrat närminne.

Fibromyalgi är en kriteriediagnos eftersom inga laboratorieprov kan hjälpa till att ställa en diagnos. Därför har diagnosen ifrågasatts.

Förbundets uppgift är att synliggöra fibromyalgi och fibromyalgikernas situation, samt att ge dessa hög livskvalitet. Förbundet vill också öka kunskapen hos sjukvård, försäkringskassa, kommun och allmänhet. En viktig uppgift är bland annat att initiera mer forskning om fibromyalgi.

Förbundet bildades 1998 och har 45 lokalföreningar runt  om  i landet.