Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Surbrunnsgatan 42, 1 tr över gården
113 48 Stockholm
Telefon 08-612 06 56
E-post: dyslexi@fdb.nu
Hemsida: www.fdb.nu

Facebooksidor:
Öppen sida: https://www.facebook.com/fdb.dyslexi/
Medlemssida: https://www.facebook.com/groups/dyslexiforum/

FDB i korthet:

  • Vi arbetar för att alla barn och ungdomar med dyslexi och läs och skrivsvårigheter ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.
  • Vi bedriver intressepolitisk verksamhet inom Funktionsrätts verksamhetsområde
  • Vi sprider information om dyslexi och lärande
  • Vi ger stöd och inspiration till unga med dyslexi och deras föräldrar
  • Vi vidareutvecklar DysseAppen för barn och unga
  • Vi arbetar för att makthavare ska fatta kloka beslut
  • Vi arrangerar nätverksträffar, cafékvällar och föreläsningar
  • Vi anordnar läger för ungdomar och barn, med fokus på självkänsla och engelska.

FDB är en ideell förening vars verksamhetsmål är att förbättra villkoren och vardagen för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. FDB har ca 2300 medlemmar och 10 lokalföreningar i Sverige. Vi är en föräldraförening och merparten av våra medlemmar är just föräldrar till barn med läs-och skrivsvårigheter. Vi har utvecklat material som DysseAppen som riktar sig till barn, unga och föräldrar och som innehåller smarta tips, verktyg, poddar och filmer kring dyslexi. Vi har även varit med och utvecklat Läs- och Skrivpärmen, LÄSK. LÄSK-pärmen används i skolan av pedagoger och föräldrar med barn i grundskolan och ger tips för undervisning och läxläsning. Pärmen tar upp läsinlärning, alternativa verktyg, undervisning i engelska, betygsättning, arbetsminne med mera. Mer information kan fås här: http://www.fdb.nu/material/  Vi har även tagit fram annat material.

Vi arbetar med råd och stöd till föräldrar. Det gör vi genom våra olika kanaler i form av medlemsbrev, Facebooksidor, telefon och träffar. Till hjälp finns på vårt kansli kompetent personal i form av bland annat en specialpedagog.