FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska ha samma rättigheter som andra människor, kunna leva ett bra liv med inflytande och delaktighet i samhället.

Besöksadress: Industrivägen 7
Postadress: Box 1181
171 23 Solna
tel: 08-508 866 00
e-post: fub@fub.se
webb:FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB bevakar och påverkar angelägna frågor för personer med utvecklingsstörning inom många samhällssektorer. FUB har 150 lokalföreningar runt om i landet. Medlemmarna är personer med utvecklingsstörning, deras anhöriga och andra som delar FUB:s grundsyn.

Som medlem i FUB får du kostnadsfri rådgivning i frågor som är viktiga för personer med utvecklingsstörning och deras närstående. Genom FUB:s förbundskansli ordnas utbildningar som också ger kontakt med andra i motsvarande situation.

En del medlemmar har utbildats till medlemsrådgivare och rättsombud som kan ge stöd i vardagsjuridiska frågor. Som medlem får du också tidningen UNIK, som även innehåller lättlästa sidor och finns på kassett. Inom FUB finns Klippan, en föreningsverksamhet där personer med utvecklingsstörning driver sina egna frågor.