Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Arbetar för bättre rehabilitering för hjärnskadade och för stöd till närstående.

Besöksadress: Nybohovsgränd 12, 117 63 Stockholm
tel: 08-447 45 30
e-post: info@hjarnkraft.se
webb: Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Varje år hjärnskadas över 20 000 människor i Sverige, till exempel i samband med trafikolyckor. En hjärnskada kan ha olika omfattning och svårighetsgrad. Ofta innebär det långvariga funktionsnedsättningar.

Många har fått sina hjärnskador till följd av yttre våld mot huvudet. Men det finns även andra orsaker; syrebrist, tumör, aneurysm och stroke. Skadorna medför olika fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar – minnet, initiativförmågan, talet och koncentrationsförmågan påverkas. Även anhöriga drabbas svårt när samhället inte tar sitt rehabiliteringsansvar. Personer med hjärnskador blir bättre med tidig,  individuell och kontinuerlig rehabilitering.  Ofta behövs insatser hela livet.

Hjärnkraft vill få bort begreppet ”icke rehabiliteringsbar”. De allra flesta skadade kan bli bättre ned rätt stöd.

I Hjärnkraft finns skadade, anhöriga och stödjande medlemmar. Organisationen bildades år 1988 och har läns- och lokalföreningar över nästan hela landet. Som medlem i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft får du möjlighet att hävda din rätt till rehabilitering. Organisationen är ett verktyg för det intressepolitiska arbetet. Som medlem får du också information och medlemstidning, samt möjlighet att träffa andra i liknande situationer. I Hjärnkraft hittar du förståelse, kraft, stöd och kunskap.