Huvudvärksförbundet

Vi är en ideell intresseorganisation som arbetar för att personer med svår huvudvärk och deras anhöriga ska få bättre livskvalitet. Vi ger information, råd och stöd till den som är drabbad och till den som möter svår huvudvärk i sin familj, i skolan, på sitt arbete eller på annat sätt.

Post- och besöksadress: St Göransgatan 84, 3tr, 112 38 STOCKHOLM
Tel: 08-120 797 60

e-post: kansliet@huvudvarksforbundet.se
Hemsida: www.huvudvarksforbundet.se

Migrän är en genetisk och kronisk neurologisk sjukdom. Den drabbar ca 12% av befolkningen, varav 2/3-delar är kvinnor. Ungefär 1/3-del har allvarlig migrän. Migrän utlöses av s.k triggers varav stress är den vanligaste men också av t ex ljud, ljus och starka dofter. Den leder till perioder av funktionsnedsättande anfall av huvudvärk och/eller illamående, ökad känslighet för just ljud, ljus och starka dofter. Attackerna kan vara mycket regelbundna och förekomma nästan dagligen eller vara mera sporadiska.

Migränanfallen försvagar många av den drabbades funktioner och försämrar därför dennes arbetsförmåga, koncentration, minne, skolprestationer och förmåga att utföra andra dagliga sysslor på ett normalt sätt. Den som drabbas behöver oftast ta medicin för att lindra symtomen.

Vi arbetar för att påverka samhällets politik inom bl a socialförsäkrings-, arbetsmarknads-, skol-, hälso- och sjukvårdsområdena så att huvudvärksdrabbade ska ges möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt. Vi vill påverka myndigheters, arbetsgivares och allmänhetens attityder och arbeta för att mänskliga rättigheter ska respekteras i alla sammanhang.

Anpassning av arbete och skolgång genom att t ex kunna ändra arbetsställning, arbeta mer flexibelt, dämpa belysning, minska ljudvolym och buller eller ta bort starka dofter kan både förebygga och lindra symptomen. Beräkningar som WHO och den Europeiska Huvudvärksalliansen har gjort uppskattar att migrän kostar den europeiska ekonomin 27 miljarder euro årligen i minskad produktivitet och förlorade arbetsdagar.”

Huvudvärksförbundet har i princip en förening i varje län samt en riksförening för personer med Hortons huvudvärk. Medlemmarna kan få råd och stöd dels i slutna e-postnätverk och dels genom externa experter på skolhälsovård, socialförsäkringsfrågor och arbetsrätt. Medlemstidningen heter Huvudjournalen.