Tarm- uro- och stomiförbundet ILCO

Förändrar attityder och motverkar fördomar, informerar myndigheter, institutioner och allmänhet samt arrangerar aktiviteter för gemenskap och kontakt mellan stomi- och reservoaropererade.

Hamngatan 13 b , 172 66 Sundbyberg
tel: 08-546 405 20
e-post: info@ilco.nu
webb: ILCO

Tarm- uro och stomiförbundet, ILCO är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patientorganisation och vi startade vårt arbete 1965. Vårt uppdrag består i att tillvarata intressen och rättigheter för personer som har olika sjukdomar och funktionsförändringar i tarmkanalen samt i urinvägarna.

ILCO är idag en intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i urinvägar och – eller tarmsystem samt anhöriga och övriga intresserade. ILCO har idag närmare 4.500 medlemmar och består av riksförbundet samt 21 länsföreningar med ett antal lokalföreningar. Varje länsförening/lokalförening är bildad av dess medlemmar och har egen styrelse och ekonomi. På förbundsnivå bedrivs även barn- och familjeverksamhet samt ungdomsverksamhet i form av årlig lägerverksamhet. ILCO ger ut medlemstidningen ILCO-Magasinet fyra gånger per år.

Vårt arbete består främst i att på olika sätt arbeta intressepolitiskt i syfte att förbättra hälso- och sjukvården på ett sätt som gör att personer med sjukdomar i tarmkanalen samt i urinvägarna får tillgång till god behandling och en jämlik vård i hela landet.

ILCO har också sedan ett par år tillbaka en stöd- och rådgivningsverksamhet. Den består av personer med egen erfarenhet av olika sjukdomar inom vårt område. Syftet med stöd- och råd- verksamheten att personer som har frågeställningar och/eller problem kan ringa och prata med någon som finns utanför sjukvård. Syftet är att finnas som en hjälpande hand och någon som tar sig tid att lyssna, när man har det svårt eller behöver få upplysning i sakfrågor.  Tel 070-9800181

ILCO stöder forskning, utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg samt utveckling av verksamhet för barn och ungdomar främst genom ILCO fonden PG 593266-0

Swish konto 1236021935