ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Förändrar attityder och motverkar fördomar, informerar myndigheter, institutioner och allmänhet samt arrangerar aktiviteter för gemenskap och kontakt mellan stomi- och reservoaropererade.

Hamngatan 15 b , 172 66 Sundbyberg
tel: 08-546 405 20, fax: 08-546 405 26
e-post: info@ilco.nu
webb: ILCO

ILCO är en ideell organisation med ändamål att ge största möjliga stöd och hjälp till stomi- och reservoaropererade. En stomioperation är en chans till ”ett andra liv”, men innebär också att man får ett dolt funktionshinder. Utgångspunkten för ILCOs arbete är att stomi- och reservoaropererade ska ha samma rätt som andra till full delaktighet i samhället. ILCO påverkar samhället att tillgodose stomiopererades situation inom alla områden.

ILCO har 21 länsföreningar. Verksamheten i läns- och distriktsföreningar består bland annat av rehabiliterings- och besöksverksamhet, resor och läger. Medlemsaktiviteterna kan ge stöd och bryta den isolering som en del stomiopererade kan drabbas av. ILCOs ungdomsverksamhet för dem mellan 18-35 år bedrivs av UngILCO. ILCO ger ut medlemstidningen ILCO-bladet med fyra nummer per år.

ILCO har ett stort internationellt kontaktnät inom organisationen Internationell Ostomy Association (IOA). IOA består av cirka sjuttio stomiorganisationer från olika länder.

ILCO stöder forskning, utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg samt utveckling av verksamhet för barn och ungdomar. Postgiro 67 70 10-1.

ILCOfonden, postgiro: 59 32 66-0.