Mag- och tarmförbundet

Verkar för att människor med funktionsstörningar i matsmältningskanalen ska kunna leva ett liv som så lite som möjligt påverkas av dessa störningar – genom att stödja medlemmarna, sprida kunskap och påverka samhället.

Besöks- och postadress: Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm
tel: 08-642 42 00,
e-post: kansliet@magotarm.se
webb: Mag- och tarmförbundet

Funktionsstörningar i matsmältningskanalen finns i alla åldersgrupper och bland många människor. Funktionsstörningarna ger upphov till funktionshinder på livets alla områden och i det flesta situationer i det dagliga livet. Till det ska läggas svårigheten att få förståelse för ett dolt funktionshinder. Människor med funktionsnedsättningar i matsmältningskanalen kan fungera med bra vård, behandling och rehabilitering. Stöd för utbildning och arbete, handikappersättning, bilstöd, speciellt anpassad kost och toaletter är en nödvändighet.

Mag- och tarmförbundets främsta uppgift är att medverka till att människor med funktionsstörningar i matsmältningskanalen ska ha samma möjligheter som andra i samhället. Förbundet har 21 länsföreningar och fyra lokalavdelningar. Organisationen grundades 1979.

Att vara medlem i Mag- och tarmförbundet ger många förmåner och möjligheter. Du får information och kunskap, erfarenhetsutbyte och gemenskap samt någon som hjälper dig bevaka dina intressen. Du har också möjlighet att vara med att påverka dina och andras intressen samt får medlemstidningen Allt om mage.