Njurförbundet

Tillvaratar kroniskt njursjukas intressen beträffande behandling, vård rehabilitering och social trygghet. NjF företräder medlemmarnas intressen inför myndigheter, institutioner och organisationer samt sprider information.

Barnhusgatan 20
Box 650, 111 23 Stockholm
tel: 08-546 405 00, fax 08-546 405 04
e-post: info@njurforbundet.se
webb: Njurförbundet

 

Njurarnas viktigaste uppgift är att rena blodet och balansera kroppens vätskor. Till följd av infektioner, diabetes och ärftlig sjukdom kan njurarna upphöra att fungera. Symtom vid kronisk njursvikt är främst trötthet, illamående och klåda.

Varje år drabbas ca 1 100 svenskar av kronisk njursvikt. Dialysbehandling ges som regel på sjukhus. Moderna behandlingsmetoder gör det möjligt att leva ett innehållsrikt liv även när man har dialys. Brist på organ och medicinska faktorer innebär att alla inte kan transplanteras. De flesta kan återgå till ett normalt liv efter en njurtransplantation. Den kräver dock livslång medicinering, vilken kan medföra biverkningar. Med en bra dialysbehandling, tillräckliga dialysresurser och ett bra samhällsstöd kan njursjuka få en god livskvalitet som dialyserande. Ökad information om organdonation kan ge fler möjlighet till njurtransplantation, rehabilitering och möjlighet att leva ett bra liv.

Som medlem i Njurförbundet får du kontakt med andra njursjuka, information och stöd i sociala frågor. Njurförbundet arbetar med att öka kunskapen om de njursjukas situation och påverka beslutsfattarna. Förbundet arrangerar rekreation och rehabilitering med möjlighet till dialysbehandling både inom landet och utomlands. Föräldrar till njursjuka barn och njursjuka ungdomar har särskild verksamhet inom förbundet. Som medlem får du också tidningen Njur-Funk.